Privatlivs- og cookiepolitik

Læs vores privatlivs- og cookiepolitik her.

1. Privatlivspolitikken

ODA ApS (”ODA”/”vi”/”os”) prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside www.spoergoda.dk / www.spørgoda.dk (”Hjemmesiden”), og når du kontakter os.

2. Hvad er formålet med privatlivspolitikken?

Vi har efter gældende databeskyttelseslovgivning pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler de personoplysninger, som du deler med os, når du besøger og anvender tjenesterne på Hjemmesiden, eller på anden måde kontakter os. Du bør derfor læse privatlivspolitikken, inden du afgiver personoplysninger til os.

3. Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for dine personoplysninger, er:

ODA ApS
CVR-nr.: 40 61 44 35
Dyvekes Allé 11, 1.
2300 København S
Danmark
E-mail: kontakt@odagroup.dk

4. Hvilke personoplysninger indsamler vi, med hvilke formål, hvad er retsgrundlaget og hvad er opbevaringsperioden?

Til hvilke formål anvendes personoplysningerne? Hvilke typer af personoplysninger? Hvad er retsgrundlaget for behandlingen? Hvad er opbevaringsperioden?
Når du angiver dine symptomer og modtager ODAs informationer om sygdomme. Informationer om mulige sygdomme, som kunne være relevante for dig at undersøge nærmere på baggrund af de oplyste symptomer.

Udarbejdelse af statistikker og analyser samt udvikling og beskyttelse af vores services på Hjemmesiden.
Levering af de aftalte ydelser i overensstemmelse med vores vilkår.

Almindelige personoplysninger:

Din alder og dit køn.

Følsomme personoplysninger:

Dine symptomer.

Oplysningerne indhentes med dit forudgående samtykke jf. GDPR artikel 6 (1) (a) (almindelige personoplysninger) og GDPR artikel 9 (2) (a) (følsomme personoplysninger). Personoplysningerne bliver anonymiseret umiddelbart efter, at de er indtastet. Oplysningerne anvendes herefter udelukkende i anonymiseret form.
Når du besøger Hjemmesiden Udarbejdelse af statistikker og analyser samt udvikling og beskyttelse af vores services på Hjemmesiden.
Forbedringer af Hjemmeside og målretning af Hjemmesidens tjenester ud fra din adfærd.
Almindelige personoplysninger:

MAC-adresse, IP-adresse, unikt identifikationsnummer og URL.

Oplysningerne indhentes som følge af ODAs legitime interesse i at forfølge de angivne formål jf. GDPR artikel 6 (1) (f). Personoplysningerne bliver slettet når du forlader hjemmesiden.
Når du kontakter os. Besvarelse af din henvendelse. Almindelige personoplysninger:

Korrespondancen med dig.

Oplysningerne indhentes som følge af ODAs legitime interesse i at besvare dine henvendelser jf. GDPR artikel 6 (1) (f). Korrespondancerne slettes, når vi ikke længere har et formål med opbevaringen.

5. Hvem modtager dine personoplysninger?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige. Vi videregiver alene dine oplysninger i anonymiseret form til tredjeparter. Ved anonymisering forstås, at det ikke længere er muligt at identificere dig ud fra oplysningerne eller i kombination med andre oplysninger, hvorfor oplysningerne ikke længere er beskyttet og omfattet af databeskyttelsesreglerne.

Dine personoplysninger overlades til vores IT-leverandører, der leverer IT-ydelser på vegne af ODA i henhold til indgåede databehandleraftaler. Dine personoplysninger bliver ikke overført til databehandlere i tredjelande.

6. Hvilke rettigheder har jeg?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

  1. Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
  2. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger.
  3. Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger.
  4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  5. Du har ret til at få udleveret personoplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Det bemærkes, at hvis anmodningen vedrører oplysninger, der allerede er anonymiseret, skal ODA ikke imødekomme anmodningen, da den registreredes rettigheder kun vedrører personoplysninger. Anonymiserede personoplysninger er som nævnt ikke omfattet. Brugeren skal selvsagt stadig have et svar.

7. Hvordan tilbagekalder jeg eventuelle afgivne samtykker?

Du kan til enhver tid tilbagekalde afgivne samtykker. Tilbagekaldelse af samtykke vedrører kun den fremtidige behandling af dine personoplysninger.

8. Sikkerhed

ODA har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau, herunder adgangsbegrænsning, fortrolighed og firewall. Følsomme personoplysninger underlægges kryptering.

9. Kontakt og klage

Ønsker du at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, tilbagekalde samtykke eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på [indsæt kontaktoplysninger].

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Cookiepolitikken

ODA Anvender cookies på Hjemmesiden i overensstemmelse med denne cookiepolitik.  Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden. Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

10.1 Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr. Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

10.2 Cookies på spoergoda.dk

Cookiedeklarationen er sidst opdateret den [29/10/2019]. I det nedenstående fremgår de cookies, der på nuværende tidspunkt anvendes på www.spoergoda.dk.

Nødvendige cookies (1)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar, ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Navn Udbyder Formål Udløb
Collect Google analytics BRUGES TIL AT SENDE DATA TIL GOOGLE ANALYTICS OM DEN BESØGENDES ENHED OG ADFÆRD. SPORER DEN BESØGENDE PÅ TVÆRS AF ENHEDER OG MARKETINGKANALER. Session
userInfo ODA BRUGES TIL AT GEMME DINE INDTASTNINGER IMELLEM SIDEINDLÆSNINGER, SÅ DE INDTASTEDE SYMPTOMER IKKE FORSVINDER NÅR DER NAVIGERES I BROWSERVINDUET. DE OPLYSNINGER, DER GEMMES ER:

  • DIT SAMTYKKE
  • DIT KØN
  • DIN ALDER
  • DINE ANGIVNE SYMPTOMER

OPLYSNINGERNE GEMMES I ANONYMISERET FORM I DIN EGEN BROWSER INDTIL DEN LUKKES

Session

Funktionelle cookies (0)

Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i.

Statistiske cookies (0)

Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger.

Marketing (0)

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

10.3 Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@odagroup.dk.