Betingelser

Læs betingelserne for anvendelse af SpørgOda her på siden.

1. Introduktion

1.1 I det følgende redegør vi for vilkårene for brug af ODA ApS’ (”ODA” eller ”vi/vores”) services på SpørgOda.dk (”SpørgOda”).
1.2 SpørgOda er en AI-baseret symptomtjekker. Baseret på de symptomer, som brugeren (”Brugeren” eller ”du”) angiver, vil SpørgOda informere om mulige sygdomme og lidelser, som de angive symptomer kan være indikation på. SpørgOda stiller ikke en diagnose, og servicen bør ikke anvendes som alternativ til at søge medicinsk rådgivning hos en læge.
1.3 SpørgOdas informationer om mulige sygdomme og lidelser er alene baseret på de oplysninger, som du selv angiver i systemet, og oplysningerne verificeres eller efterprøves ikke.
1.4 Tal altid med din læge. Hvis du har en medicinsk tilstand eller symptomer skal du tale med en læge. Beslutninger, du træffer vedrørende en sygdomstilstand eller dit helbred, skal træffes i samråd med en læge og ikke på baggrund af vores informationstjeneste.
1.5 SpørgOda ikke anvendes i nødsituationer. Hvis du eller pårørende har en medicinsk nødsituation, skal du straks kontakte din læge eller alarmcentralen.
1.6 Ved at anvende SpørgOda, accepterer du disse betingelser. Kan du ikke acceptere disse betingelser, skal du straks forlade SpørgOda.

 

2. Rettigheder

2.1 SpørgOda, inklusiv alt indhold og materiale på hjemmesiden (tekster, billeder, design, varemærker, logoer, etc.), ejes eller licenseres fuldt ud af ODA.
2.2 Du har ret til at anvende SpørgOda på de vilkår, der er beskrevet i disse betingelser.
2.3 Alt indhold på SpørgOda, herunder men ikke begrænset til navne, logoer, tekst, software, ikoner, dokumenter, billeder, grafik, foto, lydfiler, musik og videoer tilhører ODA, associerede selskaber eller samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til lovgivningen, herunder ophavsretsloven og varemærkeloven, og må kun anvendes efter forudgående, skriftlig tilladelse fra ODA. Indholdet må ikke kopieres og/eller bruges af andre i nogen sammenhæng uden ODAs forudgående, skriftlige samtykke.

 

3. Ansvarsbegrænsning

3.1 ODA er ikke ansvarlig for noget tab, hverken direkte eller indirekte, der måtte opstå i forbindelse med brug af SpørgOda.
3.2 Information på SpørgOda gives uden nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

 

4. Ændringer

4.1 ODA forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på SpørgOda samt at nedlægge hjemmesiden og servicen.
4.2 Vi forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden forudgående varsel ved at offentliggøre de ændrede betingelser på hjemmesiden.

 

5. Lovvalg og værneting

5.1 Disse betingelser og brugen af SpørgOda i det hele taget er undergivet dansk ret, undtagen de danske lovvalgsregler.
5.2 Eventuelle tvister vedrørende disse betingelser og brugen af SpørgOda skal afgøres ved de almindelige danske domstole.